De Dominicuskerk

Nijmegen

Dit gebouw is een belangrijke wederopbouwkerk, geconsacreerd in 1952. Gebouwd ter vervanging van de in 1944 verwoeste St. Dominicuskerk in de binnenstad. De kerk verrees in een nieuwe, zuidelijk gelegen wijk, dichtbij het terrein van landgoed Heijendaal, waar zich nu de campus van de Radboud Universiteit bevindt. Het traditionalistische ontwerp was afkomstig van bureau Taen & Nix en bevat elementen uit de romaanse en vroegchristelijke kerkbouw. De westtoren, die naast de hoofdingang had moeten verrijzen, is niet uitgevoerd.

Annemie Herinx, pastor Effata: Kerk zijn in deze tijd, Kerk zijn in Effata. Ons kerkgebouw past bij wie we zijn en wat wij willen uitstralen. Open, transparant en dichtbij mensen. In de huidige opstelling staan de voorgangers dichtbij mensen; de glazen wanden symboliseren de openheid en transparantie; het lege priesterkoor verbeeldt de stille ruimte waarin wij Gods aanwezigheid mogen vermoeden. Wij zijn er trots op als Effata verder te gaan in de rijke Dominicaanse traditie.