De Grote Kerk

's-Hertogenbosch

De protestantse gemeente 's-Hertogenbosch wil een missionaire, dat wil zeggen: open, gastvrije, oecumenisch georiënteerde kerkelijke gemeenschap zijn. Maatschappelijk betrokken en dus een kerk van en voor de stad.

In 1809 telde men 11.183 katholieken en 2.346 protestanten in de stad. Het katholieke volksdeel bracht dit onder de aandacht van Napoleon toen deze op 10 mei 1810 de stad bezocht. De keizer antwoordde met de beroemde zin: 'Vous aurez la grande eglise et un eveque aussi'. (U krijgt de grote kerk en ook een bisschop). In 1816 bepaalde Koning Willem I dat de katholieken de Sint Janskerk mochten behouden en bepaalde hij dat een nieuwe kerk voor de Hervormden moest worden gebouwd onder toezicht van het Departement van Waterstaat. In 1822 werd de kerk in gebruik genomen. De Grote kerk werd in 1978 aangepast aan de tijd. De kansel werd weggezet en stoelen werden in een zitkuil in een halve cirkel om een vloerkleed geplaatst, daar waar de kansel stond. Op het kleed stond de tafel en de lezenaar.

In 2013 stelde de kerk het visie document "Kerk in de Stad voor de Stad". Daarna zijn we in gesprek gekomen met de bouwcommissie. We kregen de opdracht en met de inrichtingscommissie bespraken we hun toekomstvisie, evalueerden we de lichte ruime kerk en maakten een plan waarbij we op de lengte as van het kerkinterieur alle belangrijke functies plaatsten: Binnengaan, ontmoeten, cultuur snuiven, liturgie bidden en stil worden. Het plan is zo ontworpen en ook uitgevoerd. We creëerden een ruim entreeportaal zodat de grote deuren verwelkomend open kunnen blijven staan. Daar tegenover achter de gebogen monumentale akoestische wand heerst de ruime stilte, weg van het geroesemoes van de stad, de plek voor openheid, hoop, verwachting, inkeer. Tegen over het grote Batzorgel, waar de ruimte breder is plaatsten we onder het balkon het prachtig gerestaureerde antieke cabinet orgel. Aan de wanden kunnen schilderijen geëxposeerd worden. Er worden hier actief en creatief, sociale en mentale verbindingen gelegd tussen eigentijdse cultuur, geloof en maatschappij.