De Martinuskerk

Giekerk

In Friesland en Groningen staan prachtige oude kerken van voor de reformatie. Het zijn waardevolle monumenten. Nu veel kerkgemeenschappen herenigd zijn in de Protestantse Kerk Nederland moet men in veel dorpen en steden ook een keuze maken tussen de kerkgebouwen. Vaak kiest men dan het oudste of monumentale kerkgebouw uit.
Dit project illustreert hoe ruimte is gecreëerd voor een eigentijdse viering in een historisch gebouw. Hoe maken we de kerkruimte geschikt voor de eredienst van de eenentwintigste eeuw? In de kerk van Giekerk hebben we met kleine zorgvuldige ingrepen zoals het deels verwijderen van het doophek, het effenen van de vloer, nieuw meubilair, verlichting en het verbeteren van de bankzittingen veel bereikt. Nu is er meer ruimte voor de mensen die hier samenkomen en er is meer liturgische duidelijkheid die recht doet aan de symbolen doopvont, avondmaalstafel en lezenaar.