de Michaëlkerk

Leersum

Project informatie
In Leersum zocht de predikant naar de mogelijkheden het liturgisch centrum meer rust en ruimte te geven zonder de laatste historische kerkbanken en de kansel weg te doen. De werkgroep bezocht onze stand op de Kerkenbeurs in Drachten en daar maakten we schetsen voor een nieuw podium met nieuw liturgisch meubilair. In de visie van de gemeente gaat het over verleden, heden en de toekomst. Het is de vormgeving van de geloofsgemeenschap zelf. Wie zij was, hoe zij is en wat zij wil worden. Dit thema speelde de hoofdrol. Deze kerkgemeenschap staat nu eenmaal in de traditie, leeft in een veranderende maatschappij en probeert te anticiperen op de toekomst om ook de kinderen en kleinkinderen mee te geven wat zo waardevol is. In het ontwerp zochten we een sfeer van rust, een plek voor feestelijke ontmoeting en ruimte voor verstilling en gebed. Dit zonder woorden ervaren is de wens. In het ontwerp met een flexibel podium, staat de liturgische tafel centraal op het snijvlak van de verschillende lengte- en breedteassen. De voorganger krijgt een plek te midden van de gemeente en is deelnemer in de kring. De witte aandachtswand verbeeld een horizon van stilte omdat er juist geen einde is maar elke dag weer een nieuw begin, een belofte op Gods toekomst. Deze wand wordt ook heel praktisch gebruikt voor de beeld projectie. Het sfeervolle karakter van de gemeente heeft in de Michaëlkerk een toekomst.


Opdrachtgever:
Voormalig Hervormde Gemeente Leersum