De Sint-Petruskerk

Ureterp

De kerk rentmeesters van de Sint Petruskerk in Ureterp volgden de aanbeveling van de Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen, Noord Nederland op om Pim van Dijk Designs bij de planvorming voor de herinrichting te betrekken. De eerste ontmoeting in de kerk was rumoerig. Er was veel te vertellen want er lagen veel ideeën op tafel met voldoende tegenstrijdigheden. Het maandelijkse overleg resulteerde in een eenduidig plan dat door de commissie op gemeentevergadering werd gepresenteerd. De plannen zijn gerealiseerd onder begeleiding van SBKG Noord Nederland. De inrichting heeft nu een mooi kleurenpalet dat voorzichtiger is dan voorheen. Op het podium een zandstenen doopvont die afkomstig is uit de kerk in Losser. Door de aanpassing voor de grote glazen doopschaal heeft het een nieuwe uitstraling gekregen. Door het combineren van eikenhout en natuursteen vormen de tafel en de lezenaar een geheel. De kerkbanken hebben een verbeterde zit.