Pim van Dijk Designs

Vroeger waren kerken gericht op het oosten gebouwd, waar de zon opkomt, de nieuwe dag begint en de toekomst vorm krijgt. Een oriëntatie kan een bron van inspiratie zijn voor de kerkinterieurs van nu. Dat wil niet zeggen dat we kerkgebouwen nu moeten richten op het oosten maar het interieur kan wel een meerwaarde krijgen als het uitdrukking geeft aan de idealen van de gemeenschap.

Bij het inrichten gebruiken we de bewegingen en gebaren van personen. Hoe vormt een groep zich, en welke bewegingen horen daarbij? Om dit vorm te geven, zorgen we voor een loopruimte om de groep heen en een open ruimte waar men de aandacht op kan richten. In deze aandachtsruimte hebben de doop, de verkondiging, en het tafelgebed hun eigen plek. Gebaren raken op deze manier verbonden met het meubel, de plek en de ruimte.

Geloofsbeleving

De ene gemeenschap beleeft het geloof als een 'staan tegenover of voor Hem' of in 'samen op weg naar hun Schepper in de nieuwe toekomst'. Een andere gemeenschap ervaart het als een 'Gods aanwezig zijn in ons midden'. De inrichting brengen we dan in overeenstemming met die beleving van de liturgie. De inrichting vormt dan een bevestiging van de geloofsbeleving.

De sfeer in de kerkzaal

Verschillende aspecten spelen een rol in de sfeer en de esthetische waarden van de ruimte. Soms lijkt het of de sfeer los is gekomen van de wereld er omheen, vrij van de dagelijkse hectiek. Die sfeer in de ruimte wordt bepaald door de veranderingen in de akoestiek, het licht en het gebruik van verschillende materialen. Het gebouw moet geschikt zijn voor diverse tegenwoordige doeleinden. Dat geldt voor het meubilair, de belichting en de moderne geluids- en lichtinstallaties. Er wordt ook gekeken naar aspecten als duurzaamheid, energiezuinigheid en inpasbaarheid in het interieur.